top of page

Visie en missie van Regicon

Visie van Regicon 

Teveel bedrijven in het MKB gaan failliet of komen onnodig in de problemen. Vanuit de eigen ervaring blijkt dat een aantal zaken niet te voorkomen zijn, maar dat er veel vaker situaties zijn waarin men domweg niet weet wat te doen. Ook komt het te vaak voor dat men er pas in een veel te laat stadium achter komt dat de zaken er allesbehalve goed voor staan. Daar kan en moet wel wat aan gedaan worden.

Indien het MKB zou beschikken over een dashboard met juiste, relevante en vooral tijdige informatie, aangaande het eigen presteren, zou een groot gedeelte van het MKB al minder problemen kennen. Indien daarnaast een ervaren coach ter beschikking staat die werkelijk meedenkt en het MKB coacht op weg naar goed management, dan zou een zeer groot gedeelte van dat MKB gered zijn van een onnodige ondergang.

Zo'n vorm van dienstverlening wordt een echt succes indien periodiek wordt bijgepraat, zodat eventuele blinde vlekken en zwakheden kunnen worden opgevangen. Door het leereffect zal de intensiteit en het aantal bezoeken steeds verder afnemen tot een eventueel gewenst minimum.

Als een dergelijke vorm van ondersteuning op hoog niveau tegen een betaalbaar tarief kan worden aangeboden, zal een relatief groot gedeelte van het MKB eerder bereid zijn een dergelijke dienst af te nemen.

 

Missie van Regicon
 

Regicon wil het MKB in laten zien dat een dashboard voor de eigen organisatie broodnodig is, net zoals men dat in een auto de normaalste zaak van de wereld vindt. Daarnaast wil Regicon graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en invoering van dat dashboard waarmee men de eigen organisatie kan besturen. Door het gebruik van een dergelijk dashboard is het MKB in staat om snel actie te kunnen ondernemen wanneer de informatie daar aanleiding toe geeft.

Daarnaast wil Regicon graag de eigen ervaring, kennis en opleiding delen in een parttime controlling traject, waarin bijvoorbeeld maandelijks wordt bijgepraat en controles worden uitgevoerd. Maar dan wel direct na afloop van een periode en niet maanden later, dan heeft bijsturen namelijk weinig zin meer.

Dit kan door het leveren van betaalbare dienstverlening aan het MKB, waarmee Regicon wil bijdragen aan een gezonder MKB. Hiermee onderscheidt Regicon zich duidelijk van een fors aantal andere adviseurs. Goede dienstverlening op een hoogstaand niveau, gebaseerd op forse opleidingen en een aanzienlijke werkervaring, tegen een prettig tarief.

De inhoud van de dienstverlening dient afgestemd te worden op de behoefte van het MKB en niet andersom. Namelijk goed en snel, zonder poespas, overbodige diensten en kosten.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan! 

Meer informatie? Neem contact met ons op

bottom of page