top of page
Vergadering

Personeelszaken

Ondersteuning bieden aan het personeelsbeleid.

Personeelszaken

Of het nu gaat om één of een paar honderd personeelsleden, een goed personeelsbeleid kan veel problemen voorkomen. Ook daarmee kan Regicon u van dienst zijn, door toepassing van in de praktijk bewezen werkwijzen en methodieken, rekening houdend met wetgeving.

De verschillende onderdelen waaraan u kent denken zijn:

 • opstellen van procedures voor aanname van personeel,

 • opstellen van arbeidsovereenkomsten,

 • opstellen van zogenaamde TBV's (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden),

 • procedures voor functionerings- en beoordelingsgesprekken,

 • opstellen van compleet personeelsbeleid,

 • opstellen van aanpak ziekteverzuim,

 • procedures voor ARBO en Wet Poortwachter,

 • opstellen van salarisschalen en groepen,

 • uitwerken van pensioenregeling,

 • opstellen van vergoedingsregelingen,

 • opstellen van bedrijfsautoreglement,

 • uitwerken van verzekeringen (bijv. verzuim, aansprakelijkheid werkgever, WAO-gat),

 • uitwerken van studieregeling

 • opstellen van overlegstructuren,

 • implementatie van wetgeving zoals sexuele intimidatie,

 • ontwerpen van personeelsdossiers,

 • begeleiding bij ontslagzaken of reorganisaties.

Deze opsomming van diensten beoogt niet zozeer compleet te zijn, maar een beeld te geven van de mogelijke vormen van dienstverlening door Regicon op dit gebied.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op

bottom of page