top of page
Loopschoenen

Startershulp

Startende ondernemers op weg helpen. 

Startershulp

Een bedrijf starten is een verhaal apart. Wat begint met een goed idee, moet uitgewerkt worden tot een solide organisatie. Daarbij komen onderstaande aspecten aan de orde.

 • Opstellen van het ondernemingsplan, met daarin de volgende onderdelen:

  • De ondernemer;

   • Persoonsgegevens, opleiding, werkervaring,

   • Uw persoonlijke motivatie en uw doelstellingen,

   • Een overzicht van uw kwaliteiten, uw sterke en minder sterke kanten.

  • Het marketingplan;

   • Wat gaat u aanbieden,

   • Marktonderzoek: Omgeving, klanten en concurrentie,

   • Bedrijfsformule,

   • Onderbouwing van de omzet.

  • Het financieel plan;
   U moet een aantal begrotingen opstellen. Investeringen en financiering vormen een balans. De exploitatiebegroting geeft u een overzicht van omzet, kosten en winst. In een liquiditeitsbegroting geeft u per maand of kwartaal een overzicht van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

   • Investeringsplan,

   • Financieringsplan,

   • Exploitatiebegroting,

   • Privé-uitgaven,

   • Liquiditeitsbegroting.

  • De organisatie;
   Het gaat om formele zaken en alles wat u moet regelen om het bedrijf soepel te laten lopen. U beschrijft o.a.:

   • Rechtsvorm,

   • Vergunningen,

   • Belastingen en administratie,

   • Verzekeringen,

   • Algemene voorwaarden.

Naast het ondernemingsplan dienen de volgende zaken eveneens uitgewerkt te worden;

 • keuze en uitwerking van een rechtsvorm,

 • uitwerken van de strategie,

 • opstellen van de beheersingsinstrumenten,

 • zorg dragen voor de financiering,

 • opstellen van een financiële administratie,

 • contact met de belastingdienst,

 • contact met het UWV indien er sprake is van personeel,

 • opstellen van een salarisadministratie,

 • uitwerken van een personeelsbeleid,

 • uitwerken van de debiteurenbewaking,

 • opstellen van een logistiek raamwerk,

 • opstellen van een productie raamwerk,

 • opstellen van diverse procedures,

 • uitwerken van de automatisering,

 • uitwerken van inkoopprocedures,

 • uitwerken van marketing, verkoop en nazorg voor klanten.

Deze opsomming is een globale schets waar starters mee te maken kunnen krijgen. Uiteraard is iedere situatie anders en dat vraagt om een benadering waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden.

Voor starters werkt Regicon met een speciaal tarief en is het intakegesprek gratis, omdat in de startfase van een bedrijf elke cent telt. Ondanks het feit dat elke cent telt, doen starters er goed aan om op een solide en goed doordachte wijze hun bedrijf te beginnen, waardoor de overlevingskansen zullen toenemen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op

bottom of page