top of page
Twee Mannelijke handen schudden

Bedrijfsoverdracht

Professionele begeleiding bij de aankoop of de verkoop van een onderneming

Bedrijfsoverdracht / bedrijfsovername

Een bedrijf overnemen of overdragen is een vak apart.

Bedrijfsoverdracht

Verkooptechnisch dient de onderneming er goed bij te staan, zodat deze ook kopers aantrekt en een goede waarde vertegenwoordigt. Daarnaast wilt u uw trots niet zomaar aan iemand overdragen waar u geen goed gevoel bij heeft.

 • Opstellen van het verkoopmemorandum, met daarin de volgende onderdelen:

  • De geschiedenis;

   • Ontstaan onderneming,

   • Ontwikkelingen door de jaren heen,

   • Reden verkoop onderneming.

  • De huidige organisatiesituatie;

   • Wat zijn de producten of diensten,

   • Personeel en bezittingen,

   • Marktontwikkelingen,

   • Activiteitenbeschrijvingen,

   • Prcocesbeschrijvingen,

   • Eventueel recent genomen maatregelen,

   • Onderbouwing van de omzet.

  • De financiële gegevens;

   • Balans,

   • Resultaten,

   • Financiering,

   • Begroting komend jaar,

   • Kostennormalisatie,

   • Liquiditeitsbegroting.

  • De organisatie;
   Het gaat om de formele zaken van het bedrijf.

   • Rechtsvorm,

   • Vergunningen,

   • Belastingen en administratie,

   • Verzekeringen,

   • Algemene voorwaarden.

  • De verkoopprocedure;
   Denk hierbij aan rechten, plichten en documenten.

Naast het verkoopmemorandum dienen de volgende zaken eveneens uitgewerkt te worden;

 • bekend maken van ter overname aangeboden onderneming,

 • uitwerken van levensonderhoud na verkoop,

 • opstellen van geheimhoudingsverklaring,

 • opstellen van intentieverklaring,

 • opstellen van verkoopovereenkomst,

 • uitwerken van fiscale consequenties,

 • uitwerken van de formele overdracht,

 • uitwerken van de invulling van de inwerkperiode,

 • opstellen van plan van aanpak personeel,

 • opstellen van plan van aanpak externe partijen,

Bedrijfsovername

Qua koper wenst u te weten wat u precies koopt en wat de waarde daarvan mag zijn. Daarnaast staat u niet te wachten op de zogenaam de lijken in de kast. Veel en zorgvuldig onderzoek is dan een vereiste om tot een afgewogen beslissing te komen.

 • Opstellen van het ondernemingsplan, met daarin de volgende onderdelen:

  • De ondernemer;

   • Persoonsgegevens, opleiding, werkervaring,

   • Uw persoonlijke motivatie en uw doelstellingen,

   • Een overzicht van uw kwaliteiten, uw sterke en minder sterke kanten.

  • Het marketingplan;

   • Wat gaat u aanbieden,

   • Marktonderzoek: Omgeving, klanten en concurrentie,

   • Bedrijfsformule,

   • Onderbouwing van de omzet.

  • Het financieel plan;
   U moet een aantal begrotingen opstellen. Investeringen en financiering vormen een balans. De exploitatiebegroting geeft u een overzicht van omzet, kosten en winst. In een liquiditeitsbegroting geeft u per maand of kwartaal een overzicht van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

   • Investeringsplan,

   • Financieringsplan,

   • Exploitatiebegroting,

   • Privé-uitgaven,

   • Liquiditeitsbegroting.

  • De organisatie;
   Het gaat om formele zaken en alles wat u moet regelen om het bedrijf soepel te laten lopen. U beschrijft o.a.:

   • Rechtsvorm,

   • Vergunningen,

   • Belastingen en administratie,

   • Verzekeringen,

   • Algemene voorwaarden.

Naast het ondernemingsplan dienen de volgende zaken eveneens uitgewerkt te worden;

 • keuze en uitwerking van een rechtsvorm,

 • uitwerken van de strategie,

 • opstellen van de beheersingsinstrumenten,

 • zorg dragen voor de financiering,

 • opstellen van een financiële administratie,

 • contact met de belastingdienst,

 • contact met het UWV indien er sprake is van personeel,

 • opstellen van een salarisadministratie,

 • uitwerken van een personeelsbeleid,

 • uitwerken van de debiteurenbewaking,

 • opstellen van een logistiek raamwerk,

 • opstellen van een productie raamwerk,

 • opstellen van diverse procedures,

 • uitwerken van de automatisering,

 • uitwerken van inkoopprocedures,

 • uitwerken van marketing, verkoop en nazorg voor klanten.

 • boekenonderzoek

 • cijferbeoordeling

 • beoordeling waarderingen

Deze opsomming is een globale schets waar men mee te maken kan krijgen. Uiteraard is iedere situatie anders en dat vraagt om een benadering waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op

bottom of page