top of page
controller.png

Parttime controlling

op periodieke basis de beheersing van de organisatie voor het management beoordelen en optimaliseren.

  Parttime controlling

De mate van grip op uw bedrijf kan het verschil zijn tussen succes en falen. Het gaat niet om constateringen achteraf, maar om directe waarneming. Daarom is grip of beheersing - ook wel controlling genoemd - een essentieel onderdeel van het managen van een organisatie.

Vele organisaties zijn echter niet in staat fulltime een controller in dienst te nemen, omdat men daarvoor bijvoorbeeld niet voldoende groot is en dergelijke kosten niet kan dragen. Voor die groep heeft Regicon de dienst parttime controlling ontwikkeld.

Afhankelijk van uw behoefte wordt periodiek de werking van het beheersingsinstrumentarium besproken, beoordeeld en indien nodig aangepast. Het doel is tot een zeer snelle en zo nauwkeurig mogelijke vorm van rapportage te komen, waarmee u direct inzicht heeft in de verschillen tussen uw plannen en de werkelijkheid. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld na afloop van iedere week constateren of uw plannen wel haalbaar zijn en kunt u indien nodig maatregelen nemen.

Opzet van parttime controlling

De wijze waarop parttime controlling ingevuld kan worden verschild per organisatie. Gedacht kan worden aan enkele uren tot enkele dagen per maand, waarbij de ervaring leert dat dit voor het MKB enkele uren per maand omvat. Hierbij worden de kerncijfers gecontroleerd en afgezet tegen de eerder besproken plannen. De hoeveelheid aan controle en de vergelijking van plan en werkelijkheid kan daarna besproken worden. Hieruit kunnen eventueel te ondernemen stappen geïdentificeerd en vormgegeven worden. De werking van een dergelijk beheersingsinstrument wordt, in overleg met u en naar uw wensen, persoonlijk ontworpen en onderhouden.

Parttime controlling methode

Een andere mogelijkheid is het eenmalig ontwerpen en invoeren van een dergelijk beheersingsinstrument, waarna u de rapportage en controle zelf uitvoert. Indien gewenst kan dan periodiek de werking van het geheel in overleg met u worden geoptimaliseerd.

Combinatie parttime controlling 

De optimale combinatie zou voor klanten kunnen bestaan uit een mix van de administratieve diensten en parttime controlling. Dan kunt u zich concentreren op het ondernemen en het creëren van kansen. Regicon legt enerzijds alles voor u vast, verzorgt uw administratie, salarisadministratie en fiscale aangelegenheden. Anderzijds seint Regicon u in op het moment dat uw resultaten achterlopen bij uw oorspronkelijke planning. Zo kan u, zonder fulltime financiële werknemer, toch alle financiële inzichten en diensten al vroeg in huis halen.

Interesse of vragen?

Met vragen over deze vorm van dienstverlening kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij nemen alle mogelijkheden voor uw bedrijf graag met u door en beantwoorden uw verdere vragen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op

bottom of page