top of page

Parttime controlling

Periodiek de beheersing van de organisatie beoordelen en optimaliseren

  • 1 uu
  • Introductory Meeting
  • Rentmeester 22

Beschrijving van de dienst

Parttime controlling nader verklaard: Vooraf dient opgemerkt te worden dat de onderstaande opsomming van uit te voeren werkzaamheden een voorbeeld is. Het zal per situatie verschillen hoeveel tijd besteed dient te worden, dat geldt zowel voor de eenmalige bedrijfsscan als het traject van parttime controlling. Parttime controlling bestaat uit de volgende elementen; Eenmalige bedrijfsscan (duur gemiddeld een halve week): De huidige administratie; - Balans; werkkapitaal, financieringsstructuur, aanbevelingen, - Winst - en verliesrekening; resultaten, omzet, marge, kostenstructuur, - Rendementen - Benchmarking; cijfermateriaal conform bedrijfstak. De huidige interne en externe verslaggeving; - Jaarrekeningen en de kwaliteit en kosten daarvan, - Kosten en toegevoegde waarde accountant, - Bedrijfsstuurinformatie en opzet daarvan, - Aanwezigheid en relevantie van kengetallen. Logistic & Operationscontrol; - Beheersing logistiek intern en extern, - Gebruikte methodieken logistiek, - Beheersing operations, - Gebruikte mehodieken operations, - Risico's en verzekeringen, - Aanbevelingen voorgaande vakgebieden. Strategie en Planning-Controlcyclus; - Huidige strategie, - Planning en controlcyclus beoordelen, - Begrotingen en beleid, - Afstemming en analyse met realisatie, - Aanbevelingen. Het stelsel van procedures en richtlijnen; - Risicobeoordeling processen, fraude, etc., - Automatisering, - Aanwezige procedures en richtlijnen, - Aanbevelingen. Regelgeving; - Fiscale wetgeving en implementatie, - Werknemersverzekeringen, - ARBO, CAO, pensioenen, overige personeelsgerelateerd, - Vestigingseisen en aanverwante, - Bedrijfstakreglementen, - Ondernemingsrecht, - Arbeidsrecht en personeelszaken. Management; - Beoordeling aanwezig management op vaardigheden, - Coachplan voor aanwezig management. Diversen; Afhankelijk van de soort organisatie zullen er altijd specifieke kansen, bedreigingen, sterke en zwakke kanten zijn. Deze in aanmerking nemende tijdens de scan, levert veelal nieuwe inzichten en methodieken op. Een organisatie met zeer veel personeel, zal bijvoorbeeld baat hebben bij extra aandacht omtrent de wijze van omgang met verzuim. Een organisatie met zeer veel kostbare machines zal daarentegen meer baat hebben bij extra aandacht omtrent financieringsmogelijkheden en risicobeheersing. Na de eenmalige bedrijfsscan kan in overleg een plan van aanpak worden opgesteld , waarbij tekortkomingen worden opgelost. Dat kan gefaseerd plaats vinden, maar kan ook gedurende


Annuleringsbeleid

Annulering graag 24 uur van tevoren melden.


Contactgegevens

  • Rentmeester 22, Steenwijk, Nederland


bottom of page