U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    30 April 2007 / Jaargang 3 - nummer 9

Regiconsult - Geldmiddelen? Altijd tekort!

Iedereen en alles heeft geld nodig om te kunnen leven en voort te blijven bestaan. Zonder zouden we niet meer in onze primaire levensbehoeften kunnen voorzien, denk aan een dak boven je hoofd en van tijd tot tijd een maaltijd inclusief drinken. Voor bedrijven en andere organisaties is dat niet anders. Zonder geld geen inkopen en personeel, waardoor er geen verkopen kunnen plaats vinden. Kortom het einde van een bedrijf. Maar er komt meer bij kijken dan de vraag wel of geen geld voorhanden.

Geld is het ruilmiddel bij uitstek voor te leveren of te ontvangen goederen en diensten. Wie schildert nu per slot van rekening een supermarkt in ruil voor een jaar boodschappen. De eerste vraag bij een behoefte aan geld - even uitgezonderd dat we er allemaal wel meer van zouden willen hebben - is, waar het geld voor nodig is. De vorm van tijdelijk verkregen geld (lees geldschulden) behoort namelijk afgestemd te worden op de te betalen goederen of diensten. Anders gezegd, je financiert een nieuw pand niet met een rekening-courant schuld en je doet ook geen inkopen van handelsgoederen op basis van een hypothecaire lening. waarom is dat eigenlijk zo?

De kunst is de gebruiksduur van diensten, goederen of investeringen namelijk af te stemmen op de aflossingsduur van de schulden. Aangezien onroerend goed tientallen jaren mee kan, wordt daarvoor vaak een hypothecaire lening afgesloten van enkele tientallen jaren. Handelsgoederen betalen we daarentegen uit eigen middelen of van een rekening-courant waar we enige ruimte toe hebben gekregen van een bank. Dit alles om te voorkomen dat we óf zonder dekking komen te zitten terwijl we nog schulden hebben, maar ook om te voorkomen dat we iets moeten aflossen binnen een onredelijke termijn waarbij er wel degelijk sprake is van voldoende dekking voor een geldverstrekker. Kortom, de gebruiksduur bepaalt grof gesteld de aflossingsduur.

Maar wat is dan dekking? Banken lenen graag geld uit, zodat ze geld kunnen verdienen op de overtollige middelen van klanten op spaarrekeningen. Op dit moment bedragen spaarrentes om en nabij de 3%. Banken zetten geld echter op dit moment uit tegen liefst meer dan ongeveer 6%. Reken zelf maar uit wat er verdient wordt met het geld van de consumenten in de wetenschap dat we in Nederland voor miljarden aan spaargeld hebben weggezet. Voor het uitlenen van geld vragen banken dus een rentevergoeding, welke stevig op kan lopen naar gelang de verstrekte zekerheden lager zijn. Een volledige financiering voor een particuliere woning? Geen probleem, waarom leen je trouwens niet wat meer? Een volledige financiering voor de bouw van een bedrijfspand? Vergeet het maar! Maximaal 80% x 80% zijn banken bereid te verstrekken op onroerend goed. Of je dat laatste derde deel even zelf financiert. Met voorraden en inventarissen is het nog beroerder gesteld, maximaal 50% zijn banken bereid daarop te financieren. Het komt er dus op neer dat je altijd zelf een flinke hoeveelheid geld moet hebben of een alternatieve financier weet te vinden die bereid is zich achter te stellen op de bank. Een overwaarde op een eigen woning of zogenaamde investeringsmaatschappijen kunnen vaak ook uitkomst bieden. Al verwachten de investeringsmaatschappijen vaak zeer flinke bedragen voor hun verkregen aandeel in het bedrijf.

De kunst is vooral in de beginjaren zuinig te zijn en de eigen middelen op te bouwen zonder overhaast te groeien. Zekerheden zoals die op de overwaarde van de eigen woning dienen op enig moment weer uit bancaire overeenkomsten te verdwijnen. Leningen moeten afgestemd worden op de werkelijke behoefte. Rekening-courant schulden kosten vaak teveel aan rente en zouden zo snel mogelijk moeten worden afgebouwd. Afbouwen van schulden geschiedt naar de hoogte van de rentepercentages, andere aspecten hierbij even buiten beschouwing gelaten. Zonder schulden werken is soms evenmin slim, indien men met de eigen middelen meer kan verdienen. Anders gezegd, als je beschikt over een fors bedrag en voor de keuze staat een lening af te lossen of bijvoorbeeld een nieuwe vestiging te openen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat die nieuwe vestiging flink meer oplevert, dan de besparing van de rente op de eventueel af te lossen lening.

Wilt u weten wat Regicon voor u kan betekenen? Wilt u dat wellicht combineren met een gratis bedrijfsscan?
Neem dan vrijblijvend contact op; Regicon-mail of via 0521 - 52 04 68.

De Gratis Regicon - Bedrijfsscan

Regicon begrijpt dat ondernemers beperkte mogelijkheden hebben om een adviseur in de arm te nemen. Daarnaast hoeft niet iedereen te weten hoe het uw onderneming vergaat.

Daarom werkt Regicon met een gratis bedrijfsscan van een halve dag, waarbij Regicon garant staat voor geheimhouding.
Gedurende deze halve dag wordt in een hoog tempo uw organisatie met u besproken en wordt een uitgebreide checklist gevolgd. Aan het einde van de checklist is een beeld ontstaan waar uw onderneming precies staat en wat verbeterd zou kunnen worden.

Of u daarna met Regicon zaken wenst te doen is dan aan u. Indien u ervoor kiest dat wel te doen, weet u zich verzekerd van een zeer breed georiënteerde adviseur met de nodige opleidingen en ervaring.

Doe u zelf een plezier en doe deze gratis bedrijfsscan, u bent tot niets verplicht.

Kent u collega's of kennissen die u kunt verblijden met de Regicon - Nieuwsbrief? Geef ze hier dan voor op of vertel ze erover.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2007 Regicon B.V.