U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    20 Februari 2006 / Jaargang 2 - nummer 7

Regiconsult - Voorraadkosten verlagen

De kosten van het aanhouden van voorraad zijn over het algemeen niet bij een ieder bekend, terwijl deze toch fors kunnen oplopen.

De volgende componenten verhogen de voorraadkosten hiertoe;

- Rentekosten - de rentekosten over de aangehouden voorraadwaarde,
- Opslagkosten - de kosten van de benodigde magazijnruimte, klimaatbeheersing en beveiliging,
- Risicokosten - de verzekeringspremie over de voorraadwaarde,
- Restvoorraadkosten - onverkoopbare voorraden.

Hier staan de volgende kosten dan tegenover;

- Bestelkosten - de kosten van extra inkoophandelingen en door leveranciers in rekening gebrachte kosten (bijv. transportkosten),
- Kosten van neenverkoop - gemiste marge en eventueel klanten indien geen voorraad aanwezig.

Al deze kostensoorten zijn per categorie in een korte tijd te berekenen of te beredeneren. Een enorme voorraad zal gepaard gaan met hoge rentekosten, hoge opslagkosten, hoge risicokosten en waarschijnlijk de kosten van onverkoopbare voorraden. Een te kleine voorraad zal daarentegen veel bestellingen en daarbij behorende handelingen vergen die de nodige kosten met zich meebrengen. Daarnaast bestaat het risico dat aan een of meerdere klanten 'nee' verkocht moet worden.

Een ander punt dat niet vaak naar voren komt uit de logistieke literatuur betreft de beschikbare hoeveelheid geldmiddelen van een organisatie. Met andere woorden; hoeveel geld zit er eigenlijk in de voorraad en kan dat geld eigenlijk niet beter gebruikt worden.

Als laatste aandachtpunt dient nagedacht te worden over hedendaagse productiemethoden en logistieke systemen, zoals bijvoorbeeld Just-In-Time-management. Met die laatste wordt getracht benodigde goederen pas op locatie te ontvangen op het moment dat ze benodigd zijn. De automobielindustrie is daar een goed voorbeeld van; behoudens een minimale veiligheidsvoorraad voor een gestarte productiebatch worden de benodigde onderdelen pas aangeleverd wanneer ze nodig zijn.

Dat scheelt veel magazijnruimte, geldbeslag en dus rentekosten. Afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, zijn voor u de mogelijkheden aanwezig om te besparen op de kosten van het aanhouden van voorraad.

Kortom; u maakt dan meer winst!

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u op dit gebied kunnen zijn? Neem dan contact op; Regicon-mail.

De Regicon - Nieuwsbrief vanaf nu 2-wekelijks

Vanwege geoptimaliseerde nieuwsselectie en de vraag van klanten om concrete tips, wordt de Regicon - Nieuwsbrief vanaf nu 2-wekelijks naar u verzonden zonder de gebruikelijke rubriek Regiconsult.

In de tussenliggende weken worden concrete tips aan de hand gedaan, een uitgebreide vorm van de Regiconsult. Deze tips betreffen de komende periode het verbeteren van de winstgevendheid van een onderneming. De eerste Regiconsult nieuwe stijl heeft u hierboven reeds kunnen lezen.

Kent u collega's of kennissen die u kunt verblijden met de Regicon - Nieuwsbrief? Geef ze hier dan voor op of vertel ze erover.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.